Trung tâm Tin học MS - Phiếu ĐK học Tin học văn phòng online kèm 1-1


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC TIN HỌC ONLINE (KÈM RIÊNG)
(Chỉ nhập thông tin, không phải chuyển tiền ngay)

Chọn khóa học:(*)Họ Và Tên:(*)
Số ĐT:(*)
Email:


Chọn Môn học:(*)Ngày và giờ mong muốn học (2h/buổi):

Ghi chú thêm:
(Mong muốn học Thầy hay Cô, Tên và Điện Thoại các bạn học cùng, hoặc ghi chú khác...) 

Hoặc xem thêm: https://trungtamtinhocms.com