Trung tâm Tin học MS - Phiếu đăng ký Luyện thi MOS

PHIẾU ĐĂNG KÝ LUYỆN THI MOS
Đăng ký ONLINE được tặng thêm 50K (chỉ nhập thông tin, không phải chuyển tiền)

Chọn khóa học:(*)Họ Và Tên:(*)
Số ĐT:(*)
Email:

Chọn cơ sở sẽ học:Ngày dự kiến học:Ghi chú thêm nếu có:
(Nếu đăng ký NHÓM thì nhập Tên và Điện Thoại các bạn học cùng vào đây)