Trung tâm Tin học MS - Phiếu đăng ký học Luyện Thi MOS


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC MOS
Đăng ký ONLINE được tặng thêm 50K (chỉ nhập thông tin, không phải chuyển tiền ngay)

Chọn khóa học:(*)

Họ Và Tên:(*)
Số ĐT:(*)
Email:


Chọn cơ sở học:(*)Ngày dự kiến học:

Ghi chú thêm:
(Hoặc đăng ký Nhóm thì nhập Tên và Điện Thoại các bạn học cùng vào đây)


 
Hoặc xem thêm: http://trungtamtinhocms.com